Descripció: PLENOS 2006 06 11 16 MP4 G608

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo