Descripció: PLENOS 2005 05 11 24 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo