Descripció: PLENOS 2005 05 03 16 mp4

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo