Descripció: PLENOS 2004 04 10 07 mp4

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo