Descripció: PLENOS 2003 03 04 03 mp4

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo