Descripció: PLENOS 2003 03 02 27 mpeg2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo