Descripció: PLENOS 1999 99 1 14 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo