Descripció: PLENOS 1998 98 7 9 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo