Descripció: PLENOS 1997 97 4 03 mp4

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo