Descripció: PLENOS 1996 96 4 11 mp4

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo