Descripció: PLENOS 1996 96 05 23 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo