Descripció: PLENOS 1995 95 8 10 mpeg2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo