Descripció: PLENOS 1995 95 7 6 mp4

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo