Descripció: PLENOS 1995 95 10 5 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo