Descripció: PLENOS 1994 94 7 7mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo