Descripció: PLENOS 1994 94 3 30 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo