Descripció: PLENOS 1994 94 10 6 mpeg 2

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo