LIBRO AUXILIAR DE INGRESOS Y GASTOS 1942

Descripció: LLIBRE AUXILIAR D’INGRESSOS I DESPESES 1942

Autor: Ajuntament de Canet d’en Berenguer

Data: 1942

Suport: PAPER

Estat: BO