CUENTA DEL PRESUPUESTO 1929-1930

Descripció: COMPTE DEL PRESSUPOST 1929-1930

Autor: Ajuntament de Canet d’en Berenguer

Data: 1929-1930

Suport: PAPER

Estat: BO