CUENTA DEL PRESUPUESTO 1927-1928

Descripció: COMPTE DEL PRESSUPOST 1927-1928

Autor: Ajuntament de Canet d’en Berenguer

Data: 1927-1928

Suport: PAPER

Estat: BO