CUENTA DEL PRESUPUESTO 1923-1926

Descripció: COMPTE DEL PRESSUPOST 1923-1926

Autor: Ajuntament de Canet d’en Berenguer

Data: 1923-1926

Suport: PAPER

Estat: BO