Descripció: 99 10 14 TEATRO

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo