Descripció: 4 01 04 CONCIERTO BANDA

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo