Descripció: 07 05 09 R P E U G665

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo