Descripció: 07 05 07 MITÍN PSOE G672

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo