Descripció: 07 04 12 R P E U G655

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo