Descripció: 06 09 06 FESTES VIRGE CONTRA LES FEBRES G589

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo