Descripció: 05 09 06 PLANTA DEL PAL G464

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo