Descripció: 05 02 14 MITIN PSOE G385

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo