Descripció: 04 10 08 Nit d’albaes

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo