Descripció: 03 10 10 TOROS G204

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo