Descripció: 03 09 11 TOROS G194

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo