Descripció: 03 05 15 MITIN PSOE G149

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo