Descripció: 02 10 05 BOUS G68

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo