Descripció: 01 03 03 TEATRO

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo