Descripció: 00 12 22 BELÉN

Autor: Ajuntament de Canet d’En Berenguer

Suport: VHS

Estat: bo